Menue
  • Dethleffs mervärde gör semesterdrömmar till verklighet!

Inomhusklimat

Vårt bidrag till ett behagligt inomhusklimat

AirPlus bakre ventilation av överskåp

När varm luft snabbt kyls uppstår fukt. På husbilar förekommer
detta särskilt på ytterväggen när det är mycket kallt utomhus.
Med AirPlus-systemet ventileras överskåpen baktill, vilket skapar
en luftcirkulation som förhindrar att kondensvatten bildas.
Resultatet: En sund rumsluft utan mögelbildning eller fuktfläckar.

Obligatorisk ventilation – mät istället för att räkna

Lagen kräver att det finns ventilation i fordonet för att förhindra
en för hög CO2-halt i bodelen. Dethleffs ingenjörer mäter det
optimala antalet och spridningen för varje enskild modell. Det är
mer arbetskrävande än en uppskattad beräkning, men garanterar
perfekt avvägning mellan nödvändig friskluftstillförsel och CO2-
koncentration.

Rullgardiner med isolerande beläggning

Dethleffs rullgardiner skyddar inte bara mot nyfikna blickar, utan
reflekterar även solljuset tack vare metallbeläggningen och bidrar
på så sätt till ett behagligare inomhusklimat.

Andningsaktiv

Textilierna som används i bodelen samt träpanelerna på
sidoväggarna och i taket andas och kan på så sätt utjämna
fukthalten i inomhusluften utan att skadligt kondensvatten bildas.
``

Dethleffs mervärde

AirPlus-System für ein optimales Raumklima