Menue

Dataskydd

Datasekretessförklaring

Vi glädjer oss över besöket på vår webbplats och ditt intresse för vårt företag och våra produkter. Vi tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Dethleffs GmbH & Co. KG (nedan “Dethleffs“, ”vi“ eller ”oss“) lägger stor vikt vid användarnas datasäkerhet och de dataskyddsrättsliga lagarna och förordningarna.

Innehållsförteckning
1. Begreppsbestämning
2. Principer vid insamling och behandling av personuppgifter
3. Behandling av personuppgifter
  3.1 Automatiserad databehandling
  3.2 Cookie-baserade tjänster
  3.3 Google-tjänster
  3.4 Analys- och kommunikationsverktyg
  3.5 Sociala medier
  3.6 Våra tjänster
4. Dataöverföring
5. Förekomst av automatiserat beslutsfattande inklusive profiling
6. Tidsperiod för lagringen
7. Teknisk säkerhet
8. Rättslig grund för behandlingen
9. Information gällande minderåriga
10. De registrerades rättigheter
11. Återkallande av samtycke till uppgiftsbehandling
12. Externa länkar
13. Ändringar av vår datasekretessförklaring
14. Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig och till det externa dataskyddsombudet
15. Anmälan till ”utbildningsdag” och ”prova på-dag i läroverkstaden”
 
1. Begreppsbestämning
De facktermer som används i denna datasekretessförklaring utgår från definitionerna i art. 4 GDPR.

2. Principer vid insamling och behandling av personuppgifter
Det är möjligt att använda våra Internet-sidor utan att ange några personuppgifter. Om du vill använda särskilda tjänster från vårt företag via vår webbplats kan det krävas en behandling av personuppgifter. Om en behandling av personuppgifter är nödvändig och det saknas en rättslig grund för en sådan behandling så inhämtar vi ett samtycke från den registrerade.

3. Behandling av personuppgifter


3.1 Automatiserad databehandling
Du kan besöka vår webbplats utan att aktivt ange några personuppgifter. När du öppnar webbplatsen (server-log-filer) sparas dock automatiskt exempelvis namnet på din Internet Service Provider, det använda operativsystemet, webbsidan från vilken besöket görs, datum och besökets tid eller namnet på den aktuella filen, samt av säkerhetsskäl, t.ex. för identifiering av angrepp på vår webbsida, den använda datorns IP-adress under en period på 60 dagar. Dessa uppgifter används bara för att förbättra våra erbjudanden och går inte att spåra till någon särskild person. Uppgifterna samkörs inte heller med andra personuppgifter. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är art. 6.1 f GDPR. Vi behandlar och använder uppgifterna i följande syften: 1. Tillhandahållandet av Dethleffs webbsidor, 2. Förbättrandet av våra webbsidor 3. Upptäckande och förhindrande av fel/felfunktioner samt missbruk av webbsidor. Denna databehandling sker för att vi ska kunna uppfylla användaravtalet för Dethleffs webbsidor eller för att vi har ett berättigat intresse av att säkra funktionaliteten och det felfria användandet av Dethleffs webbsidor samt att anpassa dessa till användarnas krav.

3.2 Cookie-baserade tjänster
För att göra besöket på vår webbsida attraktivt och göra det möjligt att använda vissa funktioner använder vi på våra webbsidor så kallade cookies. Användningen av cookies baseras på vårt berättigade intresse av att göra det så tilltalande som möjligt att besöka vår webbplats och sker på grundval av art. 6.1 f GDPR. Det rör sig om en väl beprövad Internetteknologi för lagring och inhämtande av login- och annan användarinformation från samtliga besökare på Dethleffs webbsidor. Cookies är små textfiler som placeras på användarens enhet. De gör det möjligt för oss att bland annat spara användarinställningar så att våra webbsidor kan visas i ett format som är anpassat till användarens enhet. Vissa av våra cookies raderas efter att webbläsaren har stängts (så kallade sessionscookies). Andra cookies lagras på användarens dator och gör att vi eller de företag som vi samarbetar med kan känna igen din webbläsare vid nästa besök (så kallade varaktiga cookies).
Du kan ställa in webbläsaren så att du informeras om användandet av cookies och kan godkänna användandet av cookies i vissa eller enskilda fall eller rent allmänt utesluta användandet av dessa. Vidare kan du i efterhand radera cookies för att ta bort data från webbsidor som lagrats på din dator. Deaktivering av cookies kan leda till att vissa funktioner på Dethleffs webbsidor inskränks.

Deaktivering eller borttagande av cookies (Opt-Out)
Med varje webbläsare kan man inskränka användandet av cookies eller radera desamma. Ytterligare information finns på följande webbsidor:
-    Internet Explorer:
support.microsoft.com/de-de/help/17442
-    Firefox:
support.mozilla.org/de/kb/cookies-informationen-websites-auf-ihrem-computer
-    Google Chrome:
support.google.com/chrome/answer/95647
-    Safari:
support.apple.com/de-de/HT201265

3.3 Google-tjänster
För att göra besöket på vår webbsida attraktivt och göra det enklare att använda vissa funktioner använder vi cookie-baserade Google-program. Användningen av dessa Google-program baseras på vårt berättigade intresse av att göra besöket på vår webbplats så överskådligt, okomplicerat och tilltalande som möjligt och sker på grundval av art. 6.1 f GDPR.
Här kan du läsa dataskyddsinformationen från Google: policies.google.com/privacy.

3.3.1 Google Analytics
Denna webbsida använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (nedan kallat Google). Google Analytics använder så kallade “cookies“, textfiler som lagras på datorn och med vars hjälp användaranalyser av webbplatsen kan genomföras. Den genom cookies sammanställda informationen om hur du använt webbsidan (inklusive IP-adressen) skickas till en Google-server i USA där den också sparas. Google använder informationen för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om aktiviteterna på webbplatsen till dess operatörer samt för att tillhandahålla fler tjänster kopplade till webbplats- och Internetanvändning. När lagen så föreskriver eller när tredje part behandlar de aktuella uppgifterna på uppdrag av Google kan Google också överföra informationen till tredje part.

Förhindra lagring av cookies
Du kan genom en inställning i webbläsarens programvara förhindra att cookies sparas, men observera att du i så fall kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen fullt ut. Genom att använda denna webbsida godkänner du Googles behandling av dina personuppgifter på det sätt och med det syfte som tidigare beskrivits.

Invändning mot datainsamling
Om du inte vill att Google ska få uppgifter från din webbläsare när du öppnar sidan så kan du använda denna länk till Opt-Out-lösningen för Google Analytics: tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Denna plug-in förhindrar att webbläsaren laddar ner Analytics-kod, så att Google inte får någon data från den öppnade sidan. Denna plug-in finns endast för Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari och Opera. Enligt Google blockerar webbläsaren Google Analytics-skript efter installation. Du hittar mer information om användningsvillkor och skydd av personuppgifter på www.google.com/analytics/terms/de.html samt policies.google.com/privacy.
Som alternativ till denna webbläsar-plug-in eller för webbläsare på mobila enheter kan du använda följande länk för opt-out-lösningen:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Tidsperiod för lagringen
Vi har med hjälp av Google Analytics styrverktyg för datalagring fastställt hur länge uppgifter ska lagras på användar- och händelsenivå innan de automatiskt ska raderas från Analytics-servrarna. Vi har valt följande lagringstid:
14 månader
IP-anonymisering
Vi vill informera dig om att vi på denna webbplats har utvidgat Google Analytics med koden ”gat.anonymizeIp” för att garantera en anonymiserad registrering av IP-adresser (så kallad IP-maskering). Därmed förkortas din IP-adress av Google inom EU:s medlemsstater och i andra länder inom EES-avtalet innan den förs över till USA.

Google Analytics demografiska kännetecken
Denna webbplats använder Google Analytics funktion “demografiska kännetecken”. Med den kan man göra sammanställningar om användarens ålder, kön och intressen. Dessa uppgifter kommer från Googles användarreklam samt från besöksdata från externa operatörer. Dessa uppgifter kan inte sammankopplas med någon enskild person. Du kan när som helst avaktivera denna funktion via annonsinställningarna i ditt Google-konto eller allmänt invända mot att Google Analytics samlar in uppgifter om dig enligt beskrivningen under punkten “Invändning mot datainsamling”.

3.3.2 Google Ajax search API
På vår webbplats används Ajax. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (nedan kallat Google). Detta verktyg bidrar till att optimera laddningshastigheten. Optimeringen sker via aktivering av programbibliotek såsom jQuery från Google-servrar samt användning av CDN (Content delivery network). Om du redan har använt jQuery så kommer kopian som har lagrats i ditt cache-minne att användas. Om detta inte är fallet så behövs en nedladdning, vilket medför att uppgifter från din webbläsare överförs till Google. Dessa överförs till USA.
Du hittar mer information om användningsvillkor och skydd av personuppgifter på: www.google.de/policies/privacy/

3.3.3 Google Maps
Vi använder Google Maps för kartor och vägbeskrivningar. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (nedan kallat Google).
Genom att använda denna webbplats godkänner du att Google eller dess representant eller externa operatörer samlar in, behandlar och använder automatiskt insamlade data samt de uppgifter som du har matat in.
Du kan hitta detaljerad information i dataskyddscentret på google.de: Transparens och valmöjligheter samt dataskyddsbestämmelser på policies.google.com/privacy

3.3.4 Google Tag Manager
Denna webbplats använder Google Tag Manager. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (nedan kallat Google). Med denna tjänst kan Website-Tags förvaltas. Google Tag Manager implementerar bara tags. Det innebär: Det används inte några cookies och inga personuppgifter registreras. Google Tag Manager ersätter andra tags, som i vissa fall registrerar data. Google Tag Manager använder emellertid inte dessa data. Har du på domän- eller cookie-nivå gjort en avaktivering, så består den för alla tracking-tags, förutsatt att dessa implementeras med Google Tag Manager.
Utförlig information finns i dataskyddscentret på google.de: Transparens, valmöjligheter och dataskyddsbestämmelser finns på
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
 
3.4 Analys- och kommunikationsverktyg

3.4.1 Hotjar
På vår webbplats använder vi Hotjar från företaget Hotjar Limited (Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta) för att utvärdera besökarstatistik. Hotjar är en tjänst som analyserar beteendet och återkopplingen från dig som användare på vår webbplats genom en kombination av analys- och feedback-verktyg. Vi får rapporter och grafik från Hotjar som visar oss var och hur du ”rör dig” på vår webbplats. Personuppgifter anonymiseras automatiskt och når aldrig Hotjars servrar. Det betyder att du som webbplatsbesökare inte identifieras personligen, men vi lär oss ändå mycket om ditt användarbeteende.

Vad är Hotjar?
Precis som vi nämnt ovan hjälper oss Hotjar att analysera beteendet hos dem som besöker vår webbplats. Till de verktyg som Hotjar erbjuder hör Heatmaps, Conversion Funnels, Visitor Recording, Incoming Feedback, Feedback Polls och Surveys (du kan läsa mer om dessa på www.hotjar.com/). På så sätt hjälper oss Hotjar att erbjuda dig en bättre användarupplevelse och en bättre service. Dels får vi en bra analys av onlinebeteendet, dels får vi en bra återkoppling gällande kvaliteten på vår webbplats. För förutom alla de analystekniska aspekterna vill vi naturligtvis också helt enkelt veta vad du tycker om vår webbplats. Och precis detta är möjligt med feedback-verktyget.

Varför använder vi Hotjar på vår webbplats?
Under de senaste åren har betydelsen av User Experience (användarupplevelsen) på webbplatser ökat avsevärt. Och det av goda skäl. En webbplats bör vara uppbyggd så att du som besökare trivs och enkelt hittar rätt. Tack vare analys- och feedback-verktygen från Hotjar kan vi utforma vår webbplats och det vi erbjuder på ett mer tilltalande sätt. För oss har Heatmaps från Hotjar visat sig vara särskilt användbara. Heatmaps är ett sätt att presentera och visualisera data. Med hjälp av Heatmaps från Hotjar ser vi till exempel exakt vad du gärna klickar på, skriver in och vart du skrollar.

Vilka uppgifter lagras av Hotjar?
När du surfar på vår webbplats samlar Hotjar automatiskt in information om ditt användarbeteende. För att kunna samla in denna information har vi byggt in en egen tracking-kod på vår webbplats. Följande uppgifter kan samlas in om din dator och webbläsare:

Din dators IP-adress (samlas in och lagras i ett anonymt format)
Bildskärmstorlek
Information om webbläsare (vilken webbläsare, vilken version o.s.v.)
Din plats (men bara landet)
Din föredragna språkinställning
Besökta webbsidor (undersidor)
Datum och tidpunkt för besöket på våra undersidor (webbsidor)
Dessutom lagras även uppgifter i cookies, som har placerats på din dator (oftast i webbläsaren). Där samlas inga personuppgifter in. Hotjar överför i regel inga insamlade uppgifter till tredje part. Hotjar hänvisar dock uttryckligen till att det ibland är nödvändigt att dela uppgifter med Amazon Web Services. Då lagras delar av dina uppgifter på deras servrar. Amazon är dock bunden av en sekretess och får inte avslöja dessa data.

Endast ett begränsat antal personer (personal på Hotjar) har tillgång till uppgifterna. Hotjar-servrarna skyddas av brandväggar och IP-begränsningar (endast IP-adresser med tillstånd har åtkomst). Brandväggar är säkerhetssystem som skyddar datorer från oönskad nätverksåtkomst. De fungerar som en barriär mellan det säkra intranätet på Hotjar och Internet. Vidare använder Hotjar även externa företag, såsom Google Analytics eller Optimizely, för sina tjänster. Dessa företag kan också lagra information som din webbläsare skickar till vår webbplats.

Hotjar använder följande cookies. Då vi har utgått bland annat från cookie-listan i Hotjars datasekretessförklaring på www.hotjar.com/legal/policies/cookie-informationhar vi inte kunnat ange ett exemplariskt värde för alla cookies. Listan visar exempel på cookies som används av Hotjar och är inte uttömmande.

Namn: ajs_anonymous_id
Värde: %2258832463-7cee-48ee-b346-a195f18b06c3%22331614759439-5
Användningssyfte: Denna cookie används vanligtvis i analyssyfte och hjälper till att räkna besökarna på vår webbplats genom att följa upp om de redan har besökt denna sida vid något tillfälle.
Förfallodatum: efter ett år

Namn: ajs_group_id
Värde: 0
Användningssyfte: Denna cookie samlar in uppgifter om användarbeteendet. Dessa uppgifter kan sedan, baserat på likheter hos webbplatsbesökarna, härledas till en viss besökargrupp.
Förfallodatum: efter ett år

Namn: _hjid
Värde: 699ffb1c-4bfb-483f-bde1-22cfa0b59c6c
Användningssyfte: Denna cookie används för att bibehålla ett Hotjar-användar-ID som är entydigt för webbplatsen i webbläsaren. På så vis kan användarbeteendet härledas till samma användar-ID vid kommande besök.
Förfallodatum: efter ett år

Namn: _hjMinimizedPolls
Värde: 462568331614759439-8
Användningssyfte: Varje gång som du minimerar en Feedback Poll Widget sätter Hotjar ut denna cookie. Cookien säkerställer att widgeten verkligen förblir minimerad när du surfar på vår webbplats.
Förfallodatum: efter ett år

Namn: _hjIncludedInSample
Värde: 1
Användningssyfte: Denna sessions-cookie sätts ut för att informera Hotjar om huruvida du är en av de personer som valts ut (sample) för att generera trattar (funnels).
Förfallodatum: efter ett år

Namn: _hjClosedSurveyInvites
Användningssyfte: Denna cookie sätts ut när du via ett popup-fönster ser en inbjudan till en feedback-enkät. Cookien används för att säkerställa att denna inbjudan bara visas för dig en gång.
Förfallodatum: efter ett år

Namn: _hjDonePolls
Användningssyfte: Så snart du har avslutat en ”feedback-frågeomgång” med den så kallade Feedback Poll Widget så placeras denna cookie i din webbläsare. På så sätt förhindrar Hotjar att du i framtiden får samma enkätfrågor.
Förfallodatum: efter ett år

Namn: _hjDoneTestersWidgets
Användningssyfte: Denna cookie används så snart du anger dina uppgifter i ”Recruit User Tester Widget”. Med denna widget vill vi engagera dig som testperson. Cookien används för att detta formulär inte ska visas gång på gång.
Förfallodatum: efter ett år

Namn: _hjMinimizedTestersWidgets
Användningssyfte: Denna cookie sätts ut för att ”Recruit User Tester” verkligen ska förbli minimerad på alla våra sidor när du har minimerat den en gång.
Förfallodatum: efter ett år

Namn: _hjShownFeedbackMessage
Användningssyfte: Denna cookie sätts ut när du har minimerat eller kompletterat ett feedback-formulär. Detta sker så att feedback-formuläret direkt minimeras när du navigerar till en ny sida där det egentligen ska visas.
Förfallodatum: efter ett år

Var och hur länge lagras uppgifterna?
Vi har byggt in en tracking-kod på vår webbplats som överförs till Hotjar-servrarna i Irland (EU). Denna tracking-kod kontaktar Hotjars servrar och skickar ett skript till din dator eller enhet som du använder för att besöka vår webbplats. Skriptet samlar in vissa uppgifter gällande din interaktion med vår webbplats. Sedan skickas dessa uppgifter till Hotjars servrar för behandling. Hotjar har själv satt upp en datalagringsfrist på 365 dagar. Det innebär att alla uppgifter som Hotjar har samlat in och som är äldre än ett år automatiskt raderas.

Hur kan jag radera mina uppgifter eller förhindra datalagring?
Hotjar lagrar inga personuppgifter om dig för analysens skull. Företaget marknadsför sig till och med under mottot ”We track behavior, not individuals” (d.v.s. ”Vi spårar användarbeteende, men inga identifierbara, individuella uppgifter”). Du har också alltid möjlighet att förhindra insamling av dina uppgifter. För att göra det behöver du bara gå till ”Opt-out-sidan” och klicka på ”Avaktivera Hotjar”. Observera att radering av cookies, användning av det privata surfläget i din webbläsare eller användning av en annan webbläsare leder till att uppgifter samlas in igen. Du kan även aktivera ”Do Not Track”-knappen i din webbläsare. I webbläsaren Chrome till exempel klickar du då på de tre prickarna uppe till höger och går sedan till ”Inställningar”. I avsnittet ”Säkerhet och integritet” kan du välja alternativet att inte bli spårad när du använder webbläsaren. När du aktiverar detta alternativ samlas inga mer uppgifter in via Hotjar.

Du kan läsa mer om dataskyddsdirektivet och vilka uppgifter som samlas in på vilket sätt av Hotjar på www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

3.4.2 CRM-systemet Zendesk
Vi använder CRM-systemet ”Zendesk” från leverantören Zendesk, Inc., 989 Market Street #300, San Francisco, CA 94102, USA, för att snabbare och effektivare kunna bearbeta förfrågningar från användare (motiverat intresse enl. art. 6.1 f GDPR).
Zendesk är certifierat enligt Privacy Shield-avtalet och erbjuder därmed en ytterligare garanti om att leva upp till europeisk dataskyddslagstiftning (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOjeAAG&status=Active).

Zendesk använder användarnas uppgifter endast att tekniskt kunna behandla förfrågningarna och för inte över dem till tredje part. För att använda Zendesk behöver man minst ange en korrekt e-postadress. En pseudonym användning är möjlig. Under behandlingen av service-förfrågningarna kan det vara nödvändigt att samla in fler uppgifter (namn, adress). Användningen av Zendesk är frivillig och syftar till att förbättra och påskynda vår kund- och användarservice.
Om du som användare inte vill godkänna en datainsamling och datalagring i och via Zendesks externa system så erbjuder vi alternativa kontaktvägar för att göra service-förfrågningar via e-post, telefon, fax eller post.
Du kan läsa mer i datasekretessförklaringen från Zendesk: www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/.

3.5 Sociala medier

3.5.1 Våra erbjudanden på sociala medieplattformar
Vi erbjuder innehåll på olika sociala medieplattformar (t.ex. fansajter), som innehåller information om Dethleffs och gör det möjligt för oss att komma i kontakt med dig.  Vi vill påpeka att vi inte har något inflytande på behandlingen av de personuppgifter som finns på dessa plattformar. Det är bara plattformsoperatörna som har full kännedom om den överförda datan och dess användning.
När du besöker en plattform sparas som regel cookies i din webbläsare.
Även om du inte direkt är registrerad på den aktuella plattformen kan det förekomma att data samlas in. Vi kan inte bedöma i vilken mån den aktuella datan hamnar utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Behandlingen av de personuppgifter som finns på plattformarna sker enligt art. 6.1 f GDPR. Vårt motiverade intresse består i att på olika sätt presentera Dethleffs och optimera kommunikationsmöjligheterna med våra kunder.
Den rättsliga grunden kan även vara art. 6.1 a GDPR, om du har gett ditt samtycke till plattformsoperatören gällande databehandlingen.
Hos plattformsoperatörna kan du hitta utförlig information om databehandlingen, invändningar, rätten till information samt specifik information om de olika operatörernas dataskyddsregler:

Facebook
Leverantör: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland
Datasekretessförklaring: www.facebook.com/about/privacy/
Cookie-information: www.facebook.com/policies/cookies/
Särskild information om Facebooks fansajter: När du besöker vår Facebook-fansajt behandlar Facebook dina personuppgifter (Facebook Insights). Facebook sänder i anonymiserad form denna data till oss inom ramen för Facebook Insights. Den anonymiserade datan är statistisk data om våra fansajt-abonnenter.
Vidare får vi av Facebook information om din profildata när du interagerar med oss eller vår sida, exempelvis när du gillar ett inlägg, skriver kommentarer, kontaktar oss via Facebook eller bara följer vår sida.

YouTube
Leverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland
Datasekretessförklaring: policies.google.com/privacy
Cookie-information: policies.google.com/technologies/ads
Opt-out: adssettings.google.com/anonymous
Särskild information om YouTube-konton eller -kanaler: När du besöker någon av våra YouTube-sidor behandlar YouTube dina personuppgifter. YouTube överför sedan datan till oss i anonymiserad form inom ramen för YouTube STUDIO-användningen. Den anonymiserade datan är statistisk data om våra kanalabonnenter.
Vidare får vi från YouTube användarnamnet för din ”Google+“-profil när du interagerar med oss eller vår sida, exempelvis gillar videos, skriver kommenterar eller prenumererar på vår kanal.

Vimeo
Leverantör: Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA
Datasekretessförklaring: www.vimeo.com/privacy
Opt-out: vimeo.com/cookie_policy
Särskild Information om Vimeo-konton och -kanaler: När du besöker någon av våra Vimeo-sidor behandlar Vimeo dina personuppgifter. Vimeo skickar oss dock endast dessa i anonymiserad form. Vi har bara tillgång till statistisk data, som inte är av personrelaterad karaktär. Den statistiska framställningen omfattar följande områden: geografisk data (land, region/delstat/kanton och stad) och enhetsspecifik data (dator, mobiltelefon, surfplatta och TV).
När du interagerar med oss informeras vi om ditt profilnamn. Det sker genom att data överförs om din interaktion och det aktuella tidsförloppet, som följande data: Plays (antal videoaktiveringar), Finishes (antal färdigspelade videor), antal Likes och Comments (kommentarer). Vidare får vi statistik om videos som delats på annan social media som Facebook, YouTube, Twitter eller LinkedIn och anonymiserad data om din interaktion och aktiviteter på dessa plattformar.

Instagram
Leverantör: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland
Datasekretessförklaring: help.instagram.com/155833707900388
Cookie-information: help.instagram.com/1896641480634370
Särskild Information om Instagram-profiler: När du besöker någon av våra Instagram-sidor behandlar Instagram dina personuppgifter. Instagram skickar oss därefter denna data i anonymiserad form inom ramen för Instagram Insights. Den anonymiserade datan är statistisk data om våra följare.
Vidare får vi från Instagram ditt användarnamn när du interagerar med oss, respektive vår sida, exempelvis när du gillar ett inlägg (like), skriver kommentarer eller bara följer vår sida.

3.5.2 Plug-ins för sociala medier

YouTube
På vår webbplats finns videos från plattformen YouTube, som drivs av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (nedan kallat Google).
Vi använder dessa tjänster på grundval av art. 6.1 f GDPR, eftersom vi har ett motiverat intresse av att sprida och öka kännedomen om vår närvaro online. När du är inloggad på ditt YouTube-konto och spelar upp videon gör du det möjligt för YouTube att koppla ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Denna koppling äger rum oavsett om du klickar på videon eller inte. Du kan förhindra den här kopplingen till ditt YouTube-konto genom att logga ut från ditt konto på YouTube.
Du kan läsa mer om hanteringen av användardata i datasekretessförklaringen från YouTube: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo
På vår webbplats finns videos från plattformen Vimeo från leverantören Vimeo Inc., Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA (nedan kallat Vimeo). Du hittar datasekretessförklaringen från Vimeo på vimeo.com/privacy. Vi använder dessa tjänster på grundval av art. 6.1 f GDPR, eftersom vi har ett motiverat intresse av att sprida och öka kännedomen om vår närvaro online.
Vi hänvisar till att det genom Vimeo kan förekomma en användning av Google Analytics och hänvisar därmed till datasekretessförklaringen från Google: policies.google.com/privacy samt till opt-out-möjligheterna för Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) eller Google-inställningarna för dataanvändning i marknadsföringssyfte (https://adssettings.google.com/)
Pinterest
På vår webbplats använder vi tjänsten pinterest.com. Pinterest.com är en tjänst från Pinterest, Inc., 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA. Via den inbäddade ”Pin it”-knappen på vår sida får Pinterest information om att du har öppnat den aktuella sidan i vårt onlineinnehåll. Om du är inloggad på Pinterest så kan Pinterest koppla detta besök på vår sida till ditt Pinterest-konto och på så vis koppla ihop datan. De uppgifter som överförs när du klickar på ”Pin it”-knappen sparas av Pinterest. Du kan läsa mer om syftet med och omfattningen av datainsamlingen, behandlingen och användningen av uppgifterna samt vilka rättigheter och möjligheter att göra inställningar som du har för att skydda din integritet i Pinterests datasekretessinformation: pinterest.com/about/privacy/.

För att förhindra att Pinterest kopplar ditt besök på vår sida till ditt Pinterest-konto behöver du logga ut från ditt Pinterest-konto innan du besöker vår sida.

3.6 Våra tjänster

3.6.1 Kontaktformulär/förfrågningar
På vår webbplats har du möjlighet att skicka förfrågningar till oss via kontaktformulär. Uppgifterna från kontaktformuläret (frågeställning, ärenderubrik och datum), inklusive de angivna kontaktuppgifterna (område, titel, namn, efternamn, land, fordons-ID-nummer), används för att besvara frågan och sparas av oss för eventuella uppföljningsfrågor. Den rättsliga grunden för insamlingen och behandlingen av uppgifter är art. 6.1 a GDPR.
De uppgifter som du har angett i kontaktformuläret sparas hos oss tills du uppmanar oss att radera dem, återkallar ditt samtycke till lagring eller tills syftet med datalagringen har förfallit (t.ex. när ärendet har avslutats). Obligatoriska regler enligt lagstiftningen – särskilt tidsperioder för lagring – kvarstår.

3.6.2 Kontakt via e-post
När du skickar förfrågningar eller information till oss via e-post så lagras dina uppgifter (e-postadress, innehåll i mejlet, ärenderubrik och datum/tidpunkt), inklusive de kontaktuppgifter som du har angett där (namn, efternamn, ev. telefonnummer, adress) för att vi ska kunna svara på frågan och eventuella följdfrågor. Dessa uppgifter överförs inte till tredje part utan ditt medgivande. Den rättsliga grunden för insamlingen och behandlingen av uppgifter är art. 6.1 a GDPR.
Vi vill informera om att e-posten under överföring kan läsas eller förändras av obehöriga. Dethleffs använder särskild programvara för att filtrera bort oönskad e-post (spamfilter). Med spamfiltret kan e-postmeddelanden avvisas om de av misstag klassificeras som skräppost eftersom de uppfyller vissa kriterier.
De uppgifter som du har angett sparas hos oss tills du uppmanar oss att radera dem, återkallar ditt samtycke till lagring eller tills syftet med datalagringen har förfallit (t.ex. när ärendet har avslutats). Obligatoriska regler enligt lagstiftningen – särskilt tidsperioder för lagring – kvarstår.

3.6.3 Informationsmaterial (broschyrer, tidningar, prislistor o.s.v.)
Du kan med onlineformulär på vår internetsida beställa informationsmaterial om våra produkter och tjänster.
Uppgifterna i beställningsformuläret sparas hos oss inklusive de kontaktuppgifter som du har lämnat (titel, förnamn, efternamn, företag, adress, telefonnummer och e-post). Dessa används för att expediera beställningen och för eventuella uppföljningsfrågor samt skickas vidare till den leverantör som vi samarbetar med för att sända ut materialet. Den rättsliga grunden för insamlingen och behandlingen av uppgifter är art. 6.1 a GDPR.
De uppgifter som du har angett i onlineformuläret sparas hos oss tills du uppmanar oss att radera dem, återkallar ditt samtycke till lagring eller tills syftet med datalagringen har förfallit (t.ex. när tidsbokningen är klar). Obligatoriska regler enligt lagstiftningen – särskilt tidsperioder för lagring – kvarstår.
Inom ramen för utskick av informationsmaterial förbehåller vi oss rätten att använda din postadress i marknadsföringssyfte. Denna behandling sker på grundval av art. 6.1 f GDPR. Om du inte längre vill att vi tar kontakt med dig på detta vis kan du när som helst invända mot behandlingen av dina uppgifter. Lagligheten i den databehandling som skett fram till invändningen påverkas inte. Invändningen skickar du till: datenschutz@dethleffs.de

3.6.4 Tävlingar
På vår webbplats kan du delta i tävlingar. I samband med anmälan till tävlingar anger du din e-postadress (och om så behövs för- och efternamn samt adress). De insamlade uppgifterna används för att genomföra tävlingen samt meddela vinnarna och skicka ut vinsterna. Den rättsliga grunden är art. 6.1 b GDPR. Ytterligare uppgifter samlas inte in eller i så fall endast på frivillig basis.
Den registrerade datan sparas bara så länge som tävlingen varar. Obligatoriska regler enligt lagstiftningen – särskilt tidsperioder för lagring – kvarstår.

3.6.5 Prenumeration på vårt nyhetsbrev
På vår webbplats kan du prenumerera på vårt företags nyhetsbrev. I detta informerar vi våra kunder och affärspartners regelbundet om företaget och dess erbjudanden. För att göra det behöver vi en giltig e-postadress till dig. Ytterligare uppgifter samlas inte in eller i så fall endast på frivillig basis. Av juridiska skäl skickas ett bekräftelsemejl, som en del i ett tvåstegsförfarande, till den e-postadress som angivits som mottagaradress för nyhetsbrevet. Dessa uppgifter används bara för utskicket av nyhetsbrevet och vidarebefordras inte till tredje part. Den rättsliga grunden för insamlingen och behandlingen av uppgifter är art. 6.1 a GDPR.
När du anmäler dig till nyhetsbrevet sparar vi också den IP-adress som delas ut av din Internet-Service-Provider (ISP) och som hör till det datasystem som du använde vid anmälan samt datum och klockslag för anmälan. Insamlingen av dessa uppgifter är nödvändig för att kunna upptäcka ett (eventuellt) missbruk av den registrerades e-postadress vid ett senare tillfälle och fungerar därför som säkerhetsåtgärd.
Du kan när som helst återkalla samtycket till datalagring samt användning av e-postadressen för utskick av nyhetsbrevet genom att klicka på länken för att avsluta prenumerationen i nyhetsbrevet. Du kan även skicka uppsägningen av nyhetsbrevet när som helst till datenschutz@dethleffs.de via e-post. Lagligheten i de databehandlingsförfaranden som skett fram till invändningen påverkas inte. Efter en invändning raderas dessa personuppgifter. Om du avanmäler dig från nyhetsbrevet tolkas det automatiskt som en invändning.

Nyhetsbrevs-tracking
Vårt nyhetsbrev innehåller så kallade Web beacons. En Web beacon är en miniatyrgrafik som bäddats in i e-post som skickas i HTML-format och som används för att göra en loggfil-registrering och en loggfil-analys. På så sätt kan en statistisk utvärdering göras om huruvida en marknadsföringskampanj på nätet har varit framgångsrik eller inte. Med hjälp av inbäddade Web beacons kan vi se om och när ett mejl till en registrerad har öppnats och vilka länkar i meddelandet som har aktiverats.
Personuppgifter som samlats in med Web beacons i våra nyhetsbrev sparas och utvärderas hos oss på grund av vårt berättigade intresse att optimera utskicken av nyhetsbrev och anpassa innehållet till dina intressen. Den rättsliga grunden är art. 6.1 f GDPR.

4. Dataöverföring

4.1 Intern dataöverföring
Vi förmedlar dina uppgifter internt till företagsförvaltningen och personalavdelningen för att kunna uppfylla våra avtalsenliga eller i lag föreskrivna förpliktelser. En överföring eller förmedling av dina uppgifter sker bara i den mån det är nödvändigt och under beaktande av gällande dataskyddsföreskrifter.

4.2 Överföring inom gruppen/koncernen
Uppgifterna som du förmedlar till oss sparas i vår centrala kunddatabas i Tyskland och vidarebefordras inom gruppen/koncernen i förvaltningssyfte. När vi utbyter data inom gruppen/koncernen sker detta för avtalsuppfyllande eller som användarvillkor för våra webbsidor. Dessutom kan det finnas ett intresse av att vidarebefordra uppgifterna för interna, administrativa ändamål. Om behandlingen av uppgifterna skulle äga rum utanför EES-området så sker detta under uppfyllande av gällande dataskyddslagstiftning och särskilt i enlighet med art. 44 f. GDPR.
Dataöverföring i samband med en bokad tid hos en återförsäljare

På vår webbplats har du möjlighet att förmedla dina uppgifter till en återförsäljare för att boka en tid för rådgivning. I detta syfte samlas personuppgifter in och vidarebefordras till den återförsäljare som du har valt: Namn, titel, e-postadress, samt telefonnummer och/eller adress ifall du själv önskar att återförsäljaren kontaktar dig via telefon eller brev. Denna insamling och förmedling av uppgifter sker på grundval av att ett avtal är på väg att inledas (art 6.1.1 b GDPR) om att genomföra ett rådgivningsbesök hos en återförsäljare. De förmedlade uppgifterna behandlas av återförsäljaren i syfte att boka en tid för rådgivning med dig via den kontaktväg som du har valt. Återförsäljaren raderar regelbundet uppgifter efter att provkörningen har avslutats, såvida det inte finns några andra lagringsfrister (t.ex. skattemässiga lagringsfrister) som förhindrar detta. Du kan också göra dina rättigheter gällande gentemot återförsäljaren. Vänd dig i så fall till den aktuella återförsäljaren.

4.3 Överföring till fler mottagare
Vi vill informera dig om att tillhandahållandet av personuppgifter delvis är reglerat i lagstiftningen (t.ex. skattelagstiftning) eller kan behövas av avtalsmässiga skäl (t.ex. uppgifter om avtalsslutande parter). För att sluta ett avtal kan det vara nödvändigt att en registrerad tillhandahåller oss personuppgifter som vi sedan måste behandla. En registrerad måste till exempel tillhandahålla personuppgifter till oss när hen sluter ett avtal med vårt företag. Om personuppgifterna inte tillhandahålls får det till följd att avtalet med den registrerade inte kan slutas.
Om behandlingen av uppgifterna skulle äga rum utanför EES-området så sker denna överföring under uppfyllande av gällande dataskyddslagstiftning och särskilt i enlighet med art. 44 f. GDPR.

4.4 Överföring till tredjeland

Vi förmedlar dina uppgifter till länder utanför EES (så kallade tredje länder). Detta sker på grund av ovan nämnda skäl (koncernintern överföring och överföring till fler mottagare). Överföringen sker endast inom ramen för våra avtalsenliga och lagstadgade förpliktelser eller efter ditt samtycke. Överföringen sker under iakttagande av samtlig gällande dataskyddslagstiftning och då särskilt art. 44 f GDPR. Särskilt på grund av EU-kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå eller på grund av särskilda garantier (exempelvis standardmässiga datasskyddsklausuler, etc.).

4.5 Överföring till en internationell organisation
Vi förmedlar dina uppgifter till en internationell organisation. Även denna överföring sker under iakttagande av samtlig gällande dataskyddslagstiftning och då särskilt art. 44 f. GDPR.

5. Förekomst av automatiserat beslutsfattande inklusive profiling
Vi bearbetar uppgifterna delvis automatiskt i syfte att utvärdera vissa personliga aspekter (profiling). Vi använder endast profiling i följande fall:
För att målinriktat kunna informera dig om produkter och ge dig rådgivning använder vi olika utvärderingsverktyg. Dessa möjliggör en behovsanpassad kommunikation och reklam inklusive marknads- och opinionsundersökningar.
Alla registrerade vars personuppgifter behandlas har enligt europeiska direktiv och förordningar rätt att inte underkastas ett beslut som är helt baserat på automatiserad behandling, inklusive profiling, och som gentemot den registrerade får rättslig verkan eller på annat sätt avsevärt begränsar den registrerade, såvida beslutet (1) inte är nödvändigt för att sluta eller uppfylla ett avtal mellan den registrerade och den ansvarige, eller (2) på grund av unionens eller medlemsstaternas rättsliga föreskrifter, som den ansvarige är underställd, är tillåtligt och dessa rättsliga föreskrifter innehåller lämpliga åtgärder för att värna om den registrerades fri- och rättigheter samt motiverade intresse eller (3) sker med uttryckligt samtycke från den registrerade.

6. Tidsperiod för lagringen
I regel lagrar vi dina uppgifter så länge som det behövs för att kunna tillhandahålla vår tjänst eller för att det krävs enligt europeiska direktiv och förordningar eller andra lagstiftares lagar och bestämmelser som den uppgiftsbehandlingsansvarige är underkastad. I alla andra fall raderar vi dina personuppgifter när syftet är uppfyllt, med undantag för sådana uppgifter som vi måste fortsätta lagra för att kunna uppfylla juridiska skyldigheter (t.ex. måste vi av skatte- och handelsrättsmässiga skäl under en viss tid lagra dokument såsom avtal och fakturor).

7. Teknisk säkerhet
Dethleffs använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter som vi förvaltar mot tillfälliga eller avsiktliga manipulationer, förlust, förstörelse eller obehörig åtkomst. Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt i enlighet med den teknologiska utvecklingen.
Denna sida använder av säkerhetsskäl SSL-kryptering (Secure Socket Layer) tillsammans med den använda webbläsarens högsta krypteringsnivå som skydd vid överförandet av förtroligt innehåll, såsom förfrågningar som du skickar till oss som sidoperatör. För det mesta rör det sig om 256-bit-kryptering. Om din webbläsare inte stöder 256-bit-kryptering, används istället 128-bit v3-teknik. Om en enskild sida i vårt onlineinnehåll överförs i krypterad form ser du att webbläsarens adressrad ändras från ”http://” till ”https://” samt att en låssymbol visas i webbläsarraden.
När SSL-krypteringen är aktiverad kan de uppgifter som du förmedlar till oss inte läsas av tredje part.
Vi hänvisar till att dataöverföring via Internet (exempelvis vid e-postkommunikation) kan vara behäftad med säkerhetsluckor. Vi kan inte garantera ett komplett skydd mot åtkomst för tredje part.

8. Rättslig grund för behandlingen
Art. 6.1 a GDPR är den rättsliga grunden för vår databehandling, för vilken vi har inhämtat samtycke för vissa ändamål.
När det är nödvändigt att behandla personuppgifter för att uppfylla ett avtal där den registrerade är en av de avtalsslutande parterna, exempelvis vid behandling av uppgifter för att genomföra en varuleverans eller tillhandahålla andra tjänster eller motprestationer, så baseras behandlingen på art. 6.1 b GDPR. Samma sak gäller för sådan uppgiftsbehandling som behövs i samband med slutandet av ett avtal, exempelvis förfrågningar om våra produkter eller tjänster.
När vårt företag är underkastat en juridisk förpliktelse, enligt vilken behandling av personuppgifter är nödvändig, exempelvis skatteåtaganden, så baseras behandlingen på art. 6 1c GDPR.
Om en behandling av personuppgifter krävs för att skydda livsviktiga intressen för den registrerade eller en annan fysisk person så baseras behandlingen på art. 6 1d GDPR.
Slutligen kan behandlingen baseras på art. 6 1f GDPR. På denna rättsliga grund baseras behandling när en sådan är nödvändig för att värna om vårt eller en tredje parts motiverade intresse, så länge den registrerades intressen eller grundläggande fri- och rättigheter inte överväger.

9. Information gällande minderåriga
Dessa onlineerbjudanden riktas inte till personer som är yngre än 16 år. Personer som ännu inte fyllt 16 år måste ha målsmans godkännande innan personuppgifter förmedlas till Dethleffs.

10. De registrerades rättigheter
Du har enligt art. 15 GDPR rätt att få en bekräftelse av oss om huruvida vi behandlar dina uppgifter. Du har rätt att få besked om dessa uppgifter samt den information som föreskrivs i art. 15.1 GDPR och kan kräva att få en kopia av uppgifterna.
Du har enligt art. 16 GDPR rätt till korrigering eller komplettering av de uppgifter som gäller dig och som vi behandlar.
Du har enligt art. 17 GDPR rätt till omedelbar radering av de uppgifter som gäller dig. Alternativt kan du enligt art. 18 GDPR kräva en begränsning av vår behandling av dina uppgifter.
Du har enligt art. 20 GDPR rätt att kräva att vi ska tillhandahålla de uppgifter som du har lämnat till oss och att dessa uppgifter ska föras över till en annan ansvarig.
Du har också rätt att lämna in klagomål hos den behöriga tillsynsmyndigheten i enlighet med art. 77 GDPR.

11. Återkallande av samtycke till uppgiftsbehandling
Viss uppgiftsbehandling kan bara ske med ditt uttryckliga samtycke. Du har möjlighet att när som helst återkalla ett sådant samtycke. För att göra det räcker det med ett informellt e-postmeddelande till datenschutz@dethleffs.de. Lagligheten i den databehandling som skett fram till återkallandet påverkas inte.

12. Externa länkar
Vår webbplats kan innehålla länkar till andra operatörers webbplatser. Vi vill härmed informera dig om att vi inte har något inflytande över innehållet på länkade webbplatser eller över huruvida dessa operatörer lever upp till dataskyddslagstiftningen.

13. Ändringar av vår datasekretessförklaring
När det sker ändringar på vår webbplats förbehåller vi oss rätten att när som helst, under beaktande av gällande dataskyddsbestämmelser, anpassa denna datasekretessförklaring för att leva upp till de rättsliga kraven.

14. Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig och till det externa dataskyddsombudet

Personuppgiftsansvarig:
Dethleffs GmbH & Co. KG
Arist-Dethleffs-Straße 12
88316 Isny im Allgäu
Tyskland
Telefon: +49 7562 987-0
E-post: datenschutz@dethleffs.de

Externt dataskyddsombud:
Stefan Fischerkeller
Deutsche Datenschutzkanzlei
Dr.-Klein-Str. 29
88069 Tettnang
Tyskland
Telefon: +49 (0) 7542 94921-00
E-post: fischerkeller@ddsk.de

Observera: Dina förfrågningar behandlas under sekretess och vidarebefordras direkt till dataskyddsombudet.

Denna datasekretessförklaring har utarbetats av Deutsche Datenschutzkanzlei – Office Bodensee.